Informacja nt. obiadów – luty

Opłaty za obiady na miesiąc luty proszę dokonywać do 31 stycznia w wysokości:

77,00 zł ( 14 x 5,50)

(osoby, które opłaciły w grudniu dzień 2 stycznia, proszę o uiszczenie kwoty 71,50)

przelewem na konto bankowe :
ADAMUS PHU Paweł Usidus 64 1140 2004 0000 3102 7500 8906
w tytule wpisując:
obiady szkolne, imię i nazwisko dziecka, klasa, placówka
 

Brak wpłaty oznacza brak posiłku przygotowanego dla dziecka od nowego miesiąca.