Informacja nt. obiadów – maj

Opłaty za obiady na miesiąc maj proszę

dokonywać do 25 kwietnia w wysokości: 99,00 zł   ( 18 x5,50)

przelewem na konto bankowe :

ADAMUS PHU Paweł Usidus 64 1140 2004 0000 3102 7500 8906 w tytule wpisując:

obiady szkolne, imię i nazwisko dziecka, klasa, placówka

 

Brak wpłaty oznacza brak posiłku przygotowanego dla dziecka od nowego miesiąca.