Mediacje rówieśnicze

1Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach we współpracy z CEN bierze udział w Projekcie Polskiego Centrum Mediacji i Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie pod tytułem: „Mediacje Rówieśnicze.”

Uczniowie klasy 5, 6, 7  w miesiącach luty i marzec uczestniczyli w prowadzonych przez pedagoga spotkaniach wprowadzających do zagadnień mediacji. Następnie dokonali wyłonienie ze swoich zespołów osób, które zostaną dalej przeszkolone pod kątem uzyskania wiedzy i umiejętności potrzebnych do pełnienia roli mediatora rówieśniczego.

 Od końca marca wyłoniona grupa uczniów czynnie bierze udział w prowadzonych warsztatach. Zajęcia realizowane są systematycznie przez konsultanta CEN panią Annę Kiełb oraz pedagoga szkoły. Młodzież z pełnym zainteresowaniem uczestniczy w  ćwiczeniach pozwalających im zrozumieć istotę mediacji:

– ćwiczą rozwiązywanie sporów uczniowskich na drodze porozumienia, w oparciuo czynne słuchanie i dialog;

– rozwijają komunikację, uczą się rozpoznawać  i nazywać emocje;

– poznają wartości jaką niesie za sobą współpraca grupy oparta na życzliwej atmosferze;

– budują poczucie własnej wartości.