Informacja nt. obiadów – marzec

Opłaty za obiady na miesiąc marzec proszę dokonywać do 25 lutego w wysokości: 110,00 zł   ( 20 x 5,50)

przelewem na konto bankowe :

ADAMUS PHU Paweł Usidus 64 1140 2004 0000 3102 7500 8906 w tytule wpisując:

obiady szkolne, imię i nazwisko dziecka, klasa, placówka

Brak wpłaty oznacza brak posiłku przygotowanego dla dziecka od nowego miesiąca.