Podręczniki w roku 2015/2016

    Podręczniki wydawane są w bibliotece rodzicom lub dzieciom na postawie dostarczonej umowy użyczenia podręcznika.

     Uczniowie klas: I oraz II otrzymają okładki, natomiast w klasie IV opiekunowie muszą zadbać o obłożenie podręczników i ćwiczeń we własnym zakresie. Opiekunowie dzieci, którzy otrzymali materiały edukacyjne zobowiązani są do dokonywania drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.