Wyniki sprawdzianu

Mamy już wyniki sprawdzianu! Jest SUPER!

Tegoroczny sprawdzian wypadł bardzo dobrze! Nasz wynik to 27,07.

Dla porównania:

średnia krajowa – 25,82

okręg (obejmuje województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) – 25,16

województwo zachodniopomorskie – 22,98

powiat koszaliński – 23,71

miasto Koszalin – 26,49

gmina Biesiekierz – 24,42

 

Warto pamiętać, że średnie nie oddają całej istoty sprawdzianu i osiągniętego wyniku. Na dokładne analizy przyjdzie jeszcze czas, teraz chcę podzielić się kilkoma uwagami.

W sprawdzianie wzięło udział 14 uczniów. Najwyższy wynik – 38 punktów, najniższy – 16 punktów. Sześcioro uczniów przekroczyło pułap 30 punktów. Troje osiągnęło poniżej 20 punktów. Maksymalną ilość punktów uzyskano na trzy pytania, w pięciu pytaniach popełniono tylko jeden błąd. Bardzo dobrze wypadły zadania matematyczne (zadanie na cztery punkty bezbłędnie rozwiązało siedmioro uczniów, dwoje udzieliło błędnych odpowiedzi) oraz zadania polonistyczne w zakresie czytania i rozumienia tekstu.

Wszystkim uczniom i nauczycielom gratuluję wyników! Stoi na nimi ogromna praca. Warto o tym pamiętać.