Informacja nt. obiadów – wrzesień

Firma ADAMUS zaprasza do korzystania z usług
stołówki szkolnej na zasadzie cateringu od 4 września
Zapisy na miesiąc wrzesień przyjmujemy pod nr tel: 720775199
Opłaty za miesiąc wrzesień proszę dokonać do 7 września w kwocie 104,50zł

Koszt  obiadu jednodaniowego wynosi:  5,50zł

Opłaty za posiłki proszę uiszczać z góry do 26 dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy przelewem  na konto bankowe :
64 1140 2004 0000 3102 7500 8906  
w tytule wpisując: obiady szkolne za miesiąc…,  ilość posiłków, imię i nazwisko dziecka, klasa, nazwa szkoły. (odbiorca: ADAMUS PHU)

Brak wpłaty oznacza brak posiłku przygotowanego dla dziecka od nowego miesiąca!!!
Nieobecność ucznia na obiedzie musi być zgłoszona do godz 8:00 rano danego dnia pod nr tel: 720775199 (SMS), tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc, niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielam pod nr tel. 662-143-828