Dzień Życzliwości i Pozdrowień

OLYMPUS DIGITAL CAMERAW tym roku po raz pierwszy nasza szkoła obchodziła Dzień Życzliwości i Pozdrowień.
Był to dzień wyjątkowy; pełen uśmiechów, miłych słów, gestów, pozytywnych emocji. Obfitował w różne atrakcje.
Odbył się apel, w szkole dominował kolor żółty – kolor optymizmu i radości. Szkoła została udekorowana informacyjną gazetą na temat życzliwości, zostało także opracowanym i umieszczonym na korytarzu Drzewem Życzliwości i Pozdrowień, które spełniało również funkcję „poczty życzliwości”.
Dla odróżnienia i podkreślenia ważności tego dnia większość uczniów i nauczycieli była ubrana na żółto bądź też mieła żółte akcenty ubioru. Wykonano pamiątkowe zdjęcia klasom.
Zorganizowano także kilka konkursów:
międzyklasowy – najliczniej ubrana na żółto klasa w szkole – dodatkowe punkty w konkursie „Super klasa”.
Klasowy – wybór najżyczliwszej osoby w klasie (wyniki zostaną ogłoszone podczas dyskoteki andrzejkowej).
Za całość imprezy odpowiedzialni byli przedstawiciele SU i pani Ewa Pawełczyk.
Tę akcję zaczęliśmy od jednego dnia, a będziemy ją przedłużać. Niech to będą tygodnie, miesiące życzliwości.

Ewa Pawełczyk