RSS
instrukcja korzystania  |  mapa serwisu  |  statystyki  |  redakcja  |   A A A K
SmodBIP
UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 04.05.2021.
Zobacz aktualną wersję tej strony.

Zmiany wprowadzono z powodu:
Dodano zarządzenie nr 11/2021.

Zarządzenia

Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach im. Marii Skłodowskiej-Curie
Stare Bielice, ul. Kościelna 5
76-039 Biesiekierz

Poniżej publikujemy Zarządzenia dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie

Jednocześnie informujemy, że oryginalne dokumenty znajdują się w sekretariacie w Szkole Podstawowej w Starych Bielicach i są dostępne do wglądu w godzinach urzędowania.

Zarządzenie nr 3/2020 - w sprawie: wprowadzenia Procedury kształcenia na odległość z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Szkole Podstawowej w Starych Bielicach.

Zarządzenie nr 4/2020 - w sprawie wprowadzenia Regulaminów użyczenia szkolnych laptopów dla uczniów i nauczycieli

Zarządzenie nr 5/2020 -  w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej- Curie w Starych Bielicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie nr 6/2020 - w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym i w kl.I-III w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej- Curie w Starych Bielicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie nr 7/2020 - w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i sposobu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń, do trybu ustalenia tej oceny w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.

Zarządzenie nr 8/2020 - w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym i w kl.I-III w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej- Curie w Starych Bielicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie nr 9/2020 - zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2019/20.

Zarządzenie nr 10/2020 - Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii obowiązują w Szkole Podstawowej im.Marii Skłodowskiej- Curie w Starych Bielicach w okresie funkcjonowania szkoły w Wariancie A (tradycyjna forma kształcenia) i Wariancie B (mieszana forma kształcenia – hybrydowa).

Zarządzenie nr 11/2020 - w sprawie ustalenia nowego składu Komisji Zdrowotnej.

Zarządzenie nr 12/2020 - w sprawie ustalenia nowego składu Komisji Stypendialnej.

Zarządzenie nr 13/2020 - w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2020/21.

Zarządzenie nr 14/2020 - w sprawie powołania Szkolnych Komisji Konkursowych
oraz organizacji etapu szkolnego konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021.

Zarządzenie nr 15/2020 - w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2020/21.

Zarządzenie nr 16/2020 - w sprawie zawieszenia zajęć.

Zarządzenie nr 17/2020 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Zdalnej w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej- Curie w Starych Bielicach.

Zarządzenie nr 18/2020 - w sprawie zawieszenia zajęć.

Zarządzenie nr 19/2020 - w sprawie wprowadzenia zmian odnośnie organizacji roku szkolnego 2020/2021.


Zarządzenie nr 1/2021 - w sprawie zawieszenia zajęć w klasach IV-VIII.

Zarządzenie nr 2/2021 - w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych w kl. I-III.

Zarządzenie nr 3/2021 - w sprawie zawieszenia zajęć w klasach IV-VIII.

Zarządzenie nr 4/2021 - w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz ustalenia trybu i harmonogramu jej pracy w związku z naborem uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2021/22

Zarządzenie nr 5/2021 - w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych w kl. I-VIII

Zarządzenie nr 6/2021 - w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych w kl. I-VIII

Zarządzenie nr 7/2021 - w sprawie przedłużenia nauczania zdalnego w kl. I-VIII

Zarządzenie nr 8/2021 - w sprawie realizacji nauczania hybrydowego w kl. I-III i kontynuacji nauczania zdalnego w kl. IV - VIII

Zarządzenie nr 9/2021 - w sprawie organizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego w klasach I-VIII od dnia 4 maja 2021r. w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej- Curie w Starych BielicachOpublikował: Grzegorz Nowaszczuk
Publikacja dnia: 04.05.2021
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Ławrynowicz
Dokument BIP z dnia: 31.03.2020
Dokument oglądany razy: 896
Wersja do druku