mLegitymacja

Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. To tradycyjna legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu.

Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem danej szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień.

Dane z mLegitymacji możesz okazać tak jak przy użyciu tradycyjnej legitymacji. Możesz również przekazać je użytkownikowi aplikacji mWeryfikator. W ten sposób upoważniona osoba potwierdzi m.in. Twoje imię, nazwisko i wiek. Na ekranie swojego urządzenia zobaczy również Twoje zdjęcie w niskiej rozdzielczości. Może sprawdzić również ważność Twojej mLegitymacji szkolnej.

 

Warunki uruchomienia usługi mLegitymacji w Aplikacji mObywatel

Aby uruchomić mLegitymację uczeń muszą posiadać telefon z systemem operacyjnym Android w wersji, co najmniej 6.0.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o uruchomienie usługi mLegitymacji

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel

Instrukcja instalacji mLegitymacji

 

Procedura uruchomienia usługi mLegitymacji

W szkole

  1. Rodzic na adres e-mail: mlegitymacjabielice@op.pl wysyła zdjęcie (legitymacyjne)
    w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5MB (plik nazwany imieniem i nazwiskiem ucznia).

  2. Uczeń do sekretariatu szkoły przynosi wniosek o uruchomienie usługi mLegitymacji oraz potwierdza swoją tożsamość legitymacją w wersji papierowej.

  3. Po wprowadzeniu do systemu uczniowi zostaje nadany kod aktywacyjny, który będzie przesłany przez pracownika szkoły na adres e-mail (wiadomość zwrotna do zdjęcia).

Zdjęcie do mLegitymacji można szybko przygotować w darmowym generatorze zdjęć: https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji

 

W domu

  1. Zapoznać się i zaakceptować regulamin usługi mLegitymacja szkolna.

  2. Pobrać aplikacje mObywatel

  3. Wybrać PLUS i Legitymacja Szkolna

  4. Zeskanować lub wpisać ręcznie kod QR i kod aktywacyjny.

  5. Pobrać dane osobowe ucznia z systemu.

 

Sprawy niewymienione w procedurze reguluje regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel. Ustawowy czas realizacji wprowadzenia do systemu wynosi 14 dni. Jednorazowy kod aktywacyjny oraz kod QR jest ważny 30 dni od momentu jego wygenerowania w systemie. Kod zostaje wysłany na e-mail rodzica (użyty przy wysłaniu zdjęcia do szkoły).
Wszystkie materiały przekazane przez rodzica w formie elektronicznej po wprowadzeniu do systemu zostają usunięte i nie są archiwizowane przez szkołę.

 

Dodawane rekordy z danymi do mLegitymacji są przechowywane w systemie mDokumenty do chwili wygenerowania mLegitymacji, ale nie dłużej niż 30 dni. Po tym okresie dane są usuwane z systemu.